Cinsellik; kişilerin bedensel yapıları, kendilerine ait duyguları, düşünceleri, seçimleri, yargılarından oluşan bir kavram olarak tanımlansa da aslında çok daha karmaşık bir bütünün parçasıdır. Cinsellik toplumsal, geleneksel, dinsel, ahlaki, sosyal ve ekonomik boyutları olan geniş bir kavramdır. Dolayısıyla kişilerin cinsellik kavramına verdiği anlam cinselliğin yaşadıkları toplumdaki karşılığı ile yakından ilişkilidir. Tuzla escort.

Cinselliğin Sosyal Yönü

Cinselliğin oluşu kişilerin sadece bedensel değil aynı zamanda toplumsal, duygusal ve ruhsal anlamda bir sağlıklılık halidir. Bu nedenle kişilerin yaşadıkları toplumlarda kadınlığın ve erkekliğin nasıl yorumlandığı, kadın ve erkelere biçilen toplumsal rollerin neler olduğu, cinsellik konusunda toplumun ne derece bilgi sahibi olduğu gibi konular kişilerin cinselliğe bakışını şekillendirmekte cinsel yaşamlarını etkilemektedir.

Cinsellikte İnançların Rolü

Cinselliği etkileyen bir diğer önemli kavram inançtır. Kişilerin inançları doğrultusunda cinselliğe karşı ön yargılı olması, korkması, cinselliği ayıp ve günah olarak tanımlaması ya da cinselliği tamamen reddetmesi gibi yaklaşımlar sergileyebilmektedir. Böylece kişiler yaşadıkları topluma, sosyal çevreye ya da inançlarına göre cinselliği farklı şekillerde tanımlamakta ve bu etkenler cinsellik üzerinde etki sahibi olmaktadır.

Comments are closed.